Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDES - TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 MMF293 0115  A+ Konstruktionsteknik, del A, Tentamen 4,5 26/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 em J 16/08-2021 fm J Ändring
40 MMF293 0215 S A+ Konstruktionsteknik, del B, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU065 0106 E 1)  D+ Hållbar utveckling, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 IMS050 0119 E 2)  B Usability: metoder och verktyg, Projekt 7,5
40 MTT031 0115 S A+ Tillverkningsteknik, Tentamen 7,5 16/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 19/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 EEN060 0119 E Tillämpad objektorienterad programmering, Tentamen 7,5 16/03-2021 fm L 08/06-2021 em L 23/08-2021 em L

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB137 0120  3)  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S 3)  B Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MMS130 0120  3)  C Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
30 MMS130 0220 S 3)  C Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 4,0 03/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
11 MVE255 0108 E 3)  Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 31/05-2021 fm J 09/10-2020 fm J 27/08-2021 fm J
45 TEK441 0119  3)  Industriell ekonomi, produktion och organisation, Tentamen 6,0 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 24/08-2021 em J
45 TEK441 0219 S 3)  Industriell ekonomi, produktion och organisation, Inlämningsuppgift 1,5

 
EXAMENSARBETE
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
3) Obligatoriskt valbara: Minst en av kurserna krävs för examen. (IBB137, MMS130, MVE255, TEK441): 7.5 hp av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.