Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 TDA555 0104  Introduktion till funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA555 0204 S Introduktion till funktionell programmering, Tentamen 4,5 28/10-2020 em L 04/01-2021 em J 17/08-2021 fm J
11 TMV211 0120 E Inledande diskret matematik, Tentamen 7,5 24/10-2020 em J 05/01-2021 fm J 27/08-2021 em J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 EDA452 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 11/01-2021 fm J 15/03-2021 em J 19/08-2021 em J
37 EDA452 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
11 TMV216 0112  Linjär algebra, Tentamen 6,0 14/01-2021 em L 08/04-2021 em J 23/08-2021 em J
11 TMV216 0212 S Linjär algebra, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT043 0112  Objektorienterad programmering, Tentamen 4,5
37 DAT043 0212 S Objektorienterad programmering, Laboration 3,0
11 TMV170 0104 E Matematisk analys, Tentamen 7,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA343 0109  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 17/03-2021 em J
37 EDA482 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 15/03-2021 em J
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.