Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY080 0106 S B+ Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 29/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 25/08-2021 em J
Valbara kurser
37 DAT026 0107 E A+ Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT257 0119 E Agile software project management, Projekt 7,5
16 FFY144 0119  Fysik 2, Tentamen 6,0 26/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 fm J 24/08-2021 em J
16 FFY144 0219 S Fysik 2, Laboration 1,5
11 LMA017 0101 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
37 TDA384 0117  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2020 em J Ändring 16/03-2021 fm J Ändring 09/06-2021 fm J Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM156 0118 S 1)  D Hållbar utveckling och etik inom datateknik, Projekt 7,5
32 ERE103 0115  B+ Reglerteknik, Laboration 3,0
32 ERE103 0215 S B+ Reglerteknik, Tentamen 4,5 15/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 19/08-2021 fm J
Valbara kurser
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 3)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
37 DAT076 0111  C+ Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S C+ Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT326 0116  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 16/03-2021 em J 24/08-2021 em J
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT420 0119  3) 4)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0319 S 3) 4)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 17/08-2021 em L
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 25/08-2021 em J
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
70 EOE055 0120 * Elektrisk mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
70 EOE055 0220 * Elektrisk mätteknik, Tentamen 2,2
32 ETI147 0119 * 5)  Analog elektronik, Laboration 0,7
32 ETI147 0219 * 5)  Analog elektronik, Tentamen 3,0
11 MVE270 0108 E 6) 7)  Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 13/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 17/08-2021 em J
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA342 0110  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 20/03-2021 fm J 23/08-2021 em J
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 19/03-2021 fm J 13/01-2021 em J 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring
45 TEK226 0117 E 3)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK486 0115  1)  A Grön IT och innovation, Projekt 4,5
45 TEK486 0215 S 1)  A Grön IT och innovation, Dugga 3,0
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 26/08-2021 em J
37 TMV028 0119  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 18/03-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TMV028 0219 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT216 0114  4) 8)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 DAT216 0214 S 4) 8)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 02/06-2021 em J 10/10-2020 em J 17/08-2021 fm J
37 DAT340 0117  C Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
70 EOE055 0120 * Elektrisk mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
70 EOE055 0220 *S Elektrisk mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ETI147 0119 * 5)  Analog elektronik, Laboration 0,8
32 ETI147 0219 *S 5)  Analog elektronik, Tentamen 3,0 03/06-2021 em J 09/10-2020 em J 23/08-2021 em J
11 MVE255 0108 E 6) 7)  Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 31/05-2021 fm J 09/10-2020 fm J 27/08-2021 fm J
11 MVE370 0111 *E 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE420 0114 E 3)  Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, Projekt 7,5
45 TEK130 0106 E 3)  A Vetenskapshistoria, Hemtentamen 7,5
45 TEK571 0120 S 3)  C Teknikens etik, Hemtentamen 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Rekommendation: Rekommenderas för MPLOL (MVE370)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPIDE. Läs en av kurserna (DAT216, DAT420)
5) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (ETI147)
6) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (MVE255, MVE270)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS. Läs en av kurserna (MVE255, MVE270)
8) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.