Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT290 0112 E Datatekniskt projekt, Projekt 7,5
11 MVE055 0105  Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 27/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 25/08-2021 em J
11 MVE055 0205 S Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT038 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 DAT038 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
16 TIF085 0105  Fysik för ingenjörer, Tentamen 6,0 15/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 18/08-2021 fm J Ändring
16 TIF085 0205 S Fysik för ingenjörer, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 17/03-2021 em J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
Valbara kurser
37 DAT326 0116  1)  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S 1)  Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 16/03-2021 em J 24/08-2021 em J
37 TDA384 0117  1)  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA333 0119  Datorsystemteknik, Tentamen 4,5 03/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 17/08-2021 em J
37 EDA333 0219 S Datorsystemteknik, Laboration 3,0
32 EEM076 0105  Elektriska kretsar och fält, Tentamen 6,0 01/06-2021 fm J 10/10-2020 em J 16/08-2021 em J
32 EEM076 0205 S Elektriska kretsar och fält, Laboration 1,5


1) Obligatoriskt valbara: Läs en av kurserna (DAT326, TDA384): 1 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.