Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKARK - ARKITEKTUR Läsår: 2020/2021
ARCHITECTURE

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ARK064 0115  1)  Bevarande och omvandling, del A, Projekt 8,5
20 ARK064 0215  1)  Bevarande och omvandling, del B, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK064 0315 S 1)  Bevarande och omvandling, del C, Inlämningsuppgift 2,0
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 * Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ARK063 0111  2)  Stadsbostaden, del A, Projekt 7,0
20 ARK063 0211  2)  Stadsbostaden, del B, Laboration 1,5
20 ARK063 0311  2)  Stadsbostaden, del C, Inlämningsuppgift 1,5
20 ARK063 0411  2)  Stadsbostaden, del D, Projekt 3,0
20 ARK063 0511 S 2)  Stadsbostaden, del E, Inlämningsuppgift 2,0
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 *E Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 ARK505 0115 * 3)  Arbetets rum, del A, Projekt 10,5
20 ARK505 0215  3)  Arbetets rum, del B, Projekt 3,0
20 ARK505 0315  3)  Arbetets rum, del C, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
20 ARK561 0117 * Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
20 ARK452 0119 E Att undersöka arkitektur 2, Laboration 3,0
20 ARK505 0115 * 3)  Arbetets rum, del A, Projekt 0,0
20 ARK513 0119 E 4)  Stadsrum, Projekt 12,0
Frivilliga kurser
20 ARK561 0117 *E Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Frivilliga kurser
20 ASB130 0194 E Rom: Exkursion, Studieresa 3,0


1) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 8,5 hp
2) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 10,0 hp
3) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 13,5 hp
4) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 12,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.