Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »

Programplan för  
SBVII - Sjöbefäl klass VII Läsår: 2019/2020
Ship's officer and engineering officer, class VII
Programplanen är fastställd 2017-02-07 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 SJM005 0116  Terresternavigation och sjömanskap, del A, Tentamen 3,0 29/10-2019 em L 07/01-2020 em L 19/08-2020 fm L_DATA Ändring
30 SJM005 0216  Terresternavigation och sjömanskap, del B, Övning 1,5
30 SJO855 0116  Marina maskinsystem 1, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO855 0216  Marina maskinsystem 1, del B, Laboration 2,0
30 SJO855 0316 S Marina maskinsystem 1, del C, Tentamen 4,0 31/10-2019 fm L 09/01-2020 em L 18/08-2020 fm L
30 SJO865 0116 E Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion, Tentamen 3,0 01/11-2019 fm L 08/01-2020 em L 20/08-2020 fm L
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 SJM005 0316  Terresternavigation och sjömanskap, del C, Tentamen 4,5 13/01-2020 em L 06/04-2020 fm L_DATA Ändring 25/08-2020 fm L_DATA Ändring
30 SJM005 0416  Terresternavigation och sjömanskap, del D, Övning 1,5
30 SJM005 0516 S Terresternavigation och sjömanskap, del E, Projekt 1,5
32 SSY335 0116  El- och reglerteknik, del A, Tentamen 4,5 16/01-2020 fm L 08/04-2020 em L 21/08-2020 fm L
32 SSY335 0216  El- och reglerteknik, del B, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY335 0316 S El- och reglerteknik, del C, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 SJO870 0116  Marina maskinsystem 2, del A, Tentamen 4,5 20/03-2020 fm L 10/06-2020 fm L 28/08-2020 fm L
30 SJO870 0216  Marina maskinsystem 2, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO870 0316 S Marina maskinsystem 2, del C, Laboration 1,5
30 SJO875 0116  Fartygskommunikation, del A, Tentamen 1,5 18/03-2020 fm L 08/06-2020 fm L 24/08-2020 fm L
30 SJO875 0216 S Fartygskommunikation, del B, Övning 1,5
30 SJO880 0116 E Hantering av farligt gods, Tentamen 3,0 16/03-2020 em L 09/06-2020 em L 26/08-2020 fm L
30 SJO885 0116 E Sjövägsregler, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 SJO516 0114  Säkerhet, del A, Övning 1,0
30 SJO516 0214  Säkerhet, del B, Tentamen 1,5 04/06-2020 em L Kontakta examinator Kontakta examinator
30 SJO516 0314  Säkerhet, del C, Övning 0,5
30 SJO516 0414  Säkerhet, del D, Övning 1,0
30 SJO516 0514 S Säkerhet, del E, Övning 0,5
30 SJO890 0116 S Fartygsadministration, Tentamen 3,0 01/06-2020 em L Ändring 11/10-2019 em L Ändring 27/08-2020 fm L
30 SJO895 0116  Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del A, Övning 3,0
30 SJO895 0216 S Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del B, Projekt 4,5
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.