Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TAFFS - AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK Läsår: 2019/2020
BUSINESS DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ACE175 0119 * C Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inlämningsuppgift 2,0
20 ACE175 0219 * C Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Projekt 3,0
20 ACE175 0319 * C Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Tentamen 2,5
45 TEK575 0117 E D Affärsutveckling och entreprenörskap, Projekt 7,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ACE175 0119 * C Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inlämningsuppgift 2,0
20 ACE175 0219 * C Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Projekt 3,0
20 ACE175 0319 *S C Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Tentamen 2,5 15/01-2020 fm J 08/04-2020 em DIST Ändring 27/08-2020 fm J
62 CIU307 0118 E B+ Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, Inlämningsuppgift 7,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 BOM295 0117 E C Byggproduktionsledning och logistik, Projekt 7,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK371 0113  Projektledning, Laboration 2,5
45 TEK371 0213 S Projektledning, Tentamen 5,0 01/06-2020 em L DIG 12/10-2019 fm L DIG 21/08-2020 fm L DIG
 
EXAMENSARBETE
20 ACEX20 0117  Examensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete 15.0      
30 MMSX25 0117  Examensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 15.0      
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.