Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TAFFS - AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK Läsår: 2019/2020
BUSINESS DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 ARK530 0116  Fastighetsrätt och entreprenadjuridik, del A, Tentamen 4,5 26/10-2019 em M Ändring 07/01-2020 em M Ändring 17/08-2020 em J
30 ARK530 0216 S Fastighetsrätt och entreprenadjuridik, del B, Projekt 1,5
11 MVE490 0116 E Matematik, matematisk statistik med metoder, Tentamen 9,0 31/10-2019 em H Ändring 09/01-2020 em M Ändring 19/08-2020 em J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ARK660 0117 E Den byggda miljöns värde, Projekt 15,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 BOM265 0116  Byggnadsteknologi, Tentamen 6,0 20/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/06-2020 fm J 25/08-2020 fm J
20 BOM265 0216  Byggnadsteknologi, del A, Projekt 1,5
20 BOM265 0316 S Byggnadsteknologi, del B, Projekt 1,5
45 ENM165 0116  1)  Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad, Tentamen 4,0 18/03-2020 em H DIG Ändring 27/08-2020 fm J DIG
45 ENM165 0216 S 1)  Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad, Inlämningsuppgift 2,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
20 ARK540 0116  Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv, del A, Inlämningsuppgift 3,0
20 ARK540 0216 S Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv, del B, Projekt 6,0
20 BOM260 0116 E Ledarskap, Tentamen 6,0 03/06-2020 fm J 11/10-2019 fm M Ändring 26/08-2020 fm J
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.