Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIMEL - MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2019/2020
MECHATRONICS ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 EEN030 0118 * 1)  Introduktion till mekatronik, del A, Projekt 1,5
40 EEN030 0218 * 1)  Introduktion till mekatronik, del B, Projekt 2,0
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,5
37 LEU432 0216 * Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
11 LMA401 0119 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 26/10-2019 fm L 08/01-2020 em L 27/08-2020 fm L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEN030 0118 * 1)  Introduktion till mekatronik, del A, Projekt 1,5
40 EEN030 0218 * 1)  Introduktion till mekatronik, del B, Projekt 1,0
32 EEN030 0318 S 1)  Introduktion till mekatronik, Inlämningsuppgift 1,5
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,0 13/01-2020 fm L Ändring 07/04-2020 em DIST Ändring 20/08-2020 fm L
37 LEU432 0216 *S Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
11 MVE580 0119 E Linjär algebra och differentialekvationer, Tentamen 7,5 16/01-2020 em L 06/04-2020 em DIST Ändring 17/08-2020 fm L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 LEU471 0115  Elektriska kretsar, Tentamen 6,0 16/03-2020 em L 10/06-2020 fm L 28/08-2020 fm L
32 LEU471 0215 S Elektriska kretsar, Laboration 1,5
30 TME221 0119 E Mekanik, Tentamen 7,5 19/03-2020 fm L 08/06-2020 fm L 18/08-2020 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 LEU076 0114 E Styrprojekt, Projekt 7,5
37 LEU481 0114  Programutveckling, Inlämningsuppgift 1,5
37 LEU481 0214 S Programutveckling, Tentamen 6,0 04/06-2020 fm L 11/10-2019 fm L 25/08-2020 fm L


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.