Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla KSTR  PRDU 

Programplan för  
TIMAL - MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2019/2020
MECHANICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Läsperiod 2
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Läsperiod 4
 
EXAMENSARBETE
40 IMSX20 0117  Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 15.0      
30 MMSX25 0117  Examensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 15.0      
45 TEKX01 0105  Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 15.0      
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.