Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIMAL - MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2019/2020
MECHANICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA401 0119 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 26/10-2019 fm L 08/01-2020 em L 27/08-2020 fm L
40 LMU421 0112  Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 2,5
40 LMU421 0212 * Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 1,3
40 PPU126 0112 * Introduktion till maskinteknik, Projekt 3,7
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 LMU421 0212 *S Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 3,7
11 MVE580 0119 E Linjär algebra och differentialekvationer, Tentamen 7,5 16/01-2020 em L 06/04-2020 em DIST Ändring 17/08-2020 fm L
40 PPU126 0112 *E Introduktion till maskinteknik, Projekt 3,8
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 LMT202 0105 E Mekanik, Tentamen 7,5 16/03-2020 fm L 08/06-2020 fm L 21/08-2020 fm L
30 LMT834 0101 S Termodynamik och strömningsmekanik, Tentamen 7,5 19/03-2020 fm L 10/06-2020 fm L 24/08-2020 fm L
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE355 0111  Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Tentamen 4,0 01/06-2020 fm L 12/10-2019 fm L 28/08-2020 fm L
11 MVE355 0211 S Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Laboration 3,5
30 TME255 0112 E Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 04/06-2020 fm L 11/10-2019 fm L 25/08-2020 fm L
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.