Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIELL - ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ELECTRICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 SEE035 0119  Ellära och elektronik, Laboration 3,0
70 SEE035 0219 S Ellära och elektronik, Tentamen 4,5 28/10-2019 fm L 07/01-2020 fm L 20/08-2020 fm L
32 SSY020 0105  Linjära system, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY020 0205 S Linjära system, Tentamen 6,0 30/10-2019 em L 09/01-2020 fm L 24/08-2020 fm L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 LEU236 0110  Dynamiska system med reglerteknik, Laboration 1,5
32 LEU236 0210 S Dynamiska system med reglerteknik, Tentamen 6,0 18/01-2020 fm L 06/04-2020 fm DIST Ändring 18/08-2020 fm L
70 RRY011 0119  Telekommunikation, Tentamen 4,5 14/01-2020 fm L 08/04-2020 fm DIST Ändring 26/08-2020 fm L
70 RRY011 0219 S Telekommunikation, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 LET271 0102  Elektriska mätsystem och mätmetoder, Tentamen 6,0 20/03-2020 em L 10/06-2020 fm L 21/08-2020 fm L
32 LET271 0202 S Elektriska mätsystem och mätmetoder, Laboration 1,5
11 LMA201 0116 E Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 16/03-2020 fm L 08/06-2020 em L 27/08-2020 fm L
Valbara kurser
32 SSY326 0115 * Kompletterande ingenjörskompetenser, Laboration 1,0
32 SSY326 0215 * Kompletterande ingenjörskompetenser, Dugga 1,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 EEK565 0102  Elkraftsteknik, Tentamen 6,0 04/06-2020 fm L 11/10-2019 fm L 25/08-2020 fm L
32 EEK565 0202 S Elkraftsteknik, Laboration 1,5
70 FFR102 0113  1)  Hållbar utveckling - kritiska perspektiv och möjliga lösningar, Projekt 4,0
70 FFR102 0213 S 1)  Hållbar utveckling - kritiska perspektiv och möjliga lösningar, Tentamen 3,5 01/06-2020 em L 12/10-2019 fm L 19/08-2020 fm L
Valbara kurser
32 SSY326 0115 * Kompletterande ingenjörskompetenser, Laboration 1,5
32 SSY326 0215 *S Kompletterande ingenjörskompetenser, Dugga 1,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.