Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIDAL - DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2019/2020
COMPUTER ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,5
37 LEU432 0216 * Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
32 LEU470 0104 * Elektriska kretsar, Tentamen 3,3
32 LEU470 0204 * Elektriska kretsar, Laboration 0,7
11 LMA212 0104  Algebra, del A, Dugga 2,3 07/01-2020 em L 24/08-2020 fm L
11 LMA212 0204 S Algebra, del B, Tentamen 3,7 31/10-2019 fm L 09/01-2020 em L 26/08-2020 fm L
62 LSP300 0104 * Introduktion, Projekt 1,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,0 13/01-2020 fm L Ändring 07/04-2020 em DIST Ändring 20/08-2020 fm L
37 LEU432 0216 *S Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
32 LEU470 0104 * Elektriska kretsar, Tentamen 2,7 17/01-2020 em L 08/04-2020 fm DIST Ändring 28/08-2020 fm L
32 LEU470 0204 *S Elektriska kretsar, Laboration 0,8
70 LEU483 0119  Programutveckling, Inlämningsuppgift 1,5
70 LEU483 0219 S Programutveckling, Tentamen 6,0 15/01-2020 fm L 06/04-2020 fm DIST Ändring 27/08-2020 fm L
62 LSP300 0104 *E Introduktion, Projekt 0,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT390 0118  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT390 0218 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 16/03-2020 em L 05/06-2020 fm L 21/08-2020 fm L
11 MVE535 0117 E Matematisk analys, del 1, Tentamen 7,5 19/03-2020 em L 10/06-2020 em L 25/08-2020 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 LET627 0117  Realtidssystem, grundkurs, Tentamen 4,5 01/06-2020 em L 11/10-2019 fm L 18/08-2020 fm L
37 LET627 0217 S Realtidssystem, grundkurs, Laboration 3,0
62 LSP580 0104  Engelska, Tentamen 1,5 03/06-2020 em L 12/10-2019 fm L 17/08-2020 fm L
62 LSP580 0204 S Engelska, Övning 3,0
11 MVE545 0117 E Matematisk analys, del 2, Tentamen 3,0 30/05-2020 em L 11/10-2019 em L 19/08-2020 fm L


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.