Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIKEL - KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2019/2020
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 LKT032 0103  Allmän och oorganisk kemi, Tentamen 6,0 01/11-2019 fm M Ändring 07/01-2020 fm M Ändring 17/08-2020 fm J
21 LKT032 0203 S Allmän och oorganisk kemi, Laboration 6,0
11 MVE530 0117 E Inledande matematik, Tentamen 3,0 29/10-2019 em H Ändring 08/01-2020 em SB Ändring 18/08-2020 fm J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 LKT105 0110  Organisk kemi, Tentamen 6,0 13/01-2020 em M Ändring 07/04-2020 em DIST Ändring 20/08-2020 fm J
21 LKT105 0210  Organisk kemi, del A, Laboration 1,5
11 MVE525 0117  Matematisk analys, Tentamen 6,0 18/01-2020 fm M Ändring 06/04-2020 em DIST Ändring 21/08-2020 em J
11 MVE525 0217 S Matematisk analys, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 LKT053 0109  Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 16/03-2020 em M Ändring 08/06-2020 fm J 24/08-2020 fm J
21 LKT105 0310 S Organisk kemi, del B, Laboration 4,5
11 MVE520 0117  Linjär algebra, Tentamen 3,0 19/03-2020 em SB Ändring 10/06-2020 fm J 26/08-2020 fm J
11 MVE520 0217 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
62 CIU200 0111 E Teknisk kommunikation 1, Projekt 4,5
21 LKT053 0209 S Fysikalisk kemi, Projekt 3,0
21 LKT084 0109  Industriell kemi, Tentamen 3,0 03/06-2020 fm J 11/10-2019 fm M Ändring 28/08-2020 fm J
21 LKT084 0209 S Industriell kemi, Projekt 4,5
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.