Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
MECHANICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MTF053 0119  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 31/10-2019 fm M Ändring 09/01-2020 fm M Ändring 17/08-2020 fm J
30 MTF053 0219  Strömningsmekanik, Laboration 1,5
30 MTF053 0319 S Strömningsmekanik, Konstruktionsövning 1,5
32 SSY061 0115  Mekatronik, Laboration 2,0
32 SSY061 0215 S Mekatronik, Tentamen 5,5 29/10-2019 fm M Ändring 07/01-2020 em SB Ändring 19/08-2020 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ERE033 0107  D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
32 ERE033 0207 S D Reglerteknik, Tentamen 5,5 17/01-2020 fm SB_MU Ändring 02/05-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 fm J
Valbara kurser
30 MHA021 0197 E A+ Finit elementmetod (FEM), Tentamen 7,5 13/01-2020 em SB_MU Ändring 08/04-2020 em DIST Ändring 26/08-2020 em J
40 MMF092 0106 E 1)  C+ Maskinkonstruktion, Dugga 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 PPU055 0106  B+ Virtuell produktion, Tentamen 5,2 13/01-2020 fm M Ändring 07/04-2020 fm DIST Ändring 24/08-2020 fm J
40 PPU055 0206 S B+ Virtuell produktion, Laboration 2,3
70 SEE020 0118  1)  C Termisk energiomvandling, Tentamen 5,0 13/01-2020 fm M Ändring 08/04-2020 em DIST Ändring 25/08-2020 fm J
70 SEE020 0218 S 1)  C Termisk energiomvandling, Laboration 2,5
45 TEK700 0119 E 2)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
40 DAT171 0114  C+ Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Inlämningsuppgift 3,0
40 DAT171 0214 S C+ Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Tentamen 4,5 17/03-2020 fm SB_DATA Ändring 09/06-2020 fm J_DATA 18/08-2020 fm J_DATA
30 MTF115 0117  A Värmeöverföring, Tentamen 4,5 18/03-2020 fm H Ändring 10/06-2020 em J 27/08-2020 em J
30 MTF115 0217 S A Värmeöverföring, Konstruktionsövning + lab 3,0
11 MVE100 0106 E A+ Transformer- och differentialekvationer, Projekt 7,5
11 MVE370 0111 * 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU061 0114 E 2)  C+ Människa maskinsystem, Projekt 7,5
45 TEK125 0106 E A Logistik, Tentamen 7,5 18/03-2020 fm SB_MU DIG Ändring 08/06-2020 em J DIG 17/08-2020 fm J DIG

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 TMS062 0111  C Matematisk statistik, Tentamen 6,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS062 0211 S C Matematisk statistik, Konstruktionsövning 1,5
Valbara kurser
11 MVE370 0111 *E 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
0480 MPA020 0101 E Projektarbete M3, Projekt 3,0
0480 MPA030 0101 E Projektarbete, Projekt 3,0
0480 MPA041 0114 E Maskintekniskt projekt, Projekt 15,0
0480 TME050 0105 E Projekt, Projekt 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 TEKX04 0106  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.