Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
MECHANICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 MTT085 0111  Materialteknik, Tentamen 6,0 26/10-2019 em M Ändring 07/01-2020 fm SB Ändring 17/08-2020 em J
40 MTT085 0211 S Materialteknik, Laboration 1,5
30 TME031 0110  Mekanik - dynamik, Projekt 1,5
30 TME031 0210 S Mekanik - dynamik, Tentamen 6,0 30/10-2019 fm M Ändring 09/01-2020 fm H Ändring 28/08-2020 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 MPR095 0111  1)  Material- och tillverkningsteknik, Tentamen 6,0 18/01-2020 em SB_MU Ändring 02/05-2020 em DIST Ändring 24/08-2020 em J
40 MPR095 0211 S 1)  Material- och tillverkningsteknik, Laboration 1,5
40 PPU210 0113  Maskinelement, Konstruktionsövning + lab 3,0
40 PPU210 0213 S Maskinelement, Tentamen 4,5 14/01-2020 fm M Ändring 07/04-2020 fm DIST Ändring 18/08-2020 fm J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 MEN127 0119 E 2)  Hållbar produktutveckling, Tentamen 3,5 17/03-2020 em SB_MU Ändring 08/06-2020 em J 25/08-2020 em J
70 MTF042 0111  3)  Termodynamik med energiteknik, Tentamen 5,0 21/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/06-2020 fm J 28/08-2020 fm J
70 MTF042 0211 S 3)  Termodynamik med energiteknik, Konstruktionsövning + lab 2,5
40 PPU175 0112 * 3)  Integrerad konstruktion och tillverkning, Projekt 3,5
40 PPU175 0212 * 3)  Integrerad konstruktion och tillverkning, Övning 0,5
Valbara kurser
11 LMA224 0107 E D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 20/03-2020 fm L 09/06-2020 em L 26/08-2020 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE590 0119  Matematisk statistik, Tentamen 2,5 30/05-2020 fm J 19/08-2020 fm J
11 MVE590 0219 S Matematisk statistik, Konstruktionsövning 1,5
40 PPU175 0112 * 3)  Integrerad konstruktion och tillverkning, Projekt 2,5
40 PPU175 0212 *S 3)  Integrerad konstruktion och tillverkning, Övning 1,0
45 TEK441 0119  Industriell ekonomi, produktion och organisation, Tentamen 6,0 02/06-2020 em J Ändring 11/10-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2020 em J
45 TEK441 0219 S Industriell ekonomi, produktion och organisation, Inlämningsuppgift 1,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
0480 MPA010 0100 E Projektarbete M2, Projekt 3,0
Frivilliga kurser
0480 MPA060 0117 E Valfri kurs, Projekt 7,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.