Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
CHEMICAL ENGINEERING WITH ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2019-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FUF040 0106 E C Kvantfysik, Inlämningsuppgift 6,0
21 KAA095 0104 S D+ Separations- och apparatteknik, Tentamen 6,0 01/11-2019 fm H Ändring 08/01-2020 fm M Ändring 20/08-2020 fm J
21 KBT063 0119  A Teoretisk kemi, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM160 0116 S C+ Energiteknik, Tentamen 4,5 18/01-2020 fm SB_MU Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 28/08-2020 fm J
21 KBT063 0219  A Teoretisk kemi, Projekt 2,5
21 KBT063 0319 S A Teoretisk kemi, Laboration 2,0
45 KKM052 0116 E 1)  B Kemisk miljövetenskap, Tentamen 6,0 13/01-2020 fm SB_MU Ändring 02/05-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 em J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFY012 0113  C+ Fasta tillståndets fysik, Laboration 1,5
16 FFY012 0213 S C+ Fasta tillståndets fysik, Tentamen 6,0 19/03-2020 em H Ändring 10/06-2020 em J 20/08-2020 em J
Valbara kurser
11 MVE455 0115  2) 3)  Partiella differentialekvationer, Projekt 1,5
11 MVE455 0215 S 2) 3)  Partiella differentialekvationer, Tentamen 3,0 16/03-2020 fm H Ändring 09/06-2020 em J 27/08-2020 fm J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 4) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 01/06-2020 fm J 12/10-2019 fm M Ändring 24/08-2020 fm J
30 MHA081 0100 E 2) 3)  Hållfasthetslära, Tentamen 4,5 04/06-2020 em J 11/10-2019 fm M Ändring 19/08-2020 fm J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 4) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
EXAMENSARBETE
88 BBTX01 0115  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
28 BBTX01 0215  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX10 0115  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX10 0215  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3: antingen läses KAA052, eller MHA081 och MVE455. (KAA052, MHA081, MVE455): 7.5 hp av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPAME (MHA081, MVE455)
4) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
5) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.