Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
CHEMICAL ENGINEERING WITH ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2019-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 28/10-2019 em SB_MU Ändring 08/01-2020 fm SB_MU Ändring 19/08-2020 em J
21 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 MVE295 0109  Komplex analys, Tentamen 6,0 31/10-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2020 fm SB_MU Ändring 28/08-2020 em J
16 MVE295 0209 S Komplex analys, Inlämningsuppgift 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
59 FFY616 0111  Elektrisk mätteknik och vågfysik, Tentamen 4,5 16/01-2020 fm SB Ändring 06/04-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 fm J
59 FFY616 0211 S Elektrisk mätteknik och vågfysik, Laboration 3,0
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 14/01-2020 fm H Ändring 02/05-2020 fm DIST Ändring 18/08-2020 fm J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0106  Grundläggande kemiteknik, Tentamen 7,5 18/03-2020 fm H Ändring 10/06-2020 fm J 24/08-2020 fm J
11 MVE290 0109  Fouriermetoder, Tentamen 6,0 20/03-2020 fm M Ändring 08/06-2020 fm J 25/08-2020 fm J
11 MVE290 0209 S Fouriermetoder, Inlämningsuppgift 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0206 S Grundläggande kemiteknik, Projekt 3,0
21 KBT276 0119 S Kemisk reaktionsteknik, Tentamen 4,5 01/06-2020 fm J 12/10-2019 fm SB_MU Ändring 26/08-2020 fm J
32 SSY310 0113  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S Reglerteknik, Tentamen 4,5 03/06-2020 em J Ändring 11/10-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2020 fm J
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.