Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IT  KB  MP 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Informationsteknik
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IOE011 0106 E B Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi, Tentamen 7,5 28/10-2019 fm SB_MU DIG Ändring 08/01-2020 em SB_MU DIG Ändring 21/08-2020 em J DIG
45 ITR234 0119 E 1)  C+ Logistik, Tentamen 7,5 31/10-2019 em SB_MU DIG Ändring 09/01-2020 fm SB_MU DIG Ändring 17/08-2020 fm J DIG
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ITR573 0106 E B+ Modellbyggnad och simuleringsmetodik, Projekt 7,5
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 15/01-2020 em H Ändring 08/06-2020 em J 27/08-2020 em J
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IKA097 0119  A+ Leading in a digital world, Tentamen 5,0 18/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/06-2020 fm J 26/08-2020 em J
45 IKA097 0219 S A+ Leading in a digital world, Projekt 2,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT257 0119 E Agile software project management, Projekt 7,5
 
EXAMENSARBETE
88 TEKX04 0106  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.