Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IT  KB  MP 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Mekanisk produktion
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IOE011 0106 E B Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi, Tentamen 7,5 28/10-2019 fm SB_MU DIG Ändring 08/01-2020 em SB_MU DIG Ändring 21/08-2020 em J DIG
45 ITR234 0119 E 1)  C+ Logistik, Tentamen 7,5 31/10-2019 em SB_MU DIG Ändring 09/01-2020 fm SB_MU DIG Ändring 17/08-2020 fm J DIG
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ITR573 0106 E B+ Modellbyggnad och simuleringsmetodik, Projekt 7,5
40 MTT031 0115 S A+ Tillverkningsteknik, Tentamen 7,5 18/01-2020 em M Ändring 06/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 em J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IKA097 0119  A+ Leading in a digital world, Tentamen 5,0 18/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/06-2020 fm J 26/08-2020 em J
45 IKA097 0219 S A+ Leading in a digital world, Projekt 2,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 TME061 0114  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
40 TME061 0214 S Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 03/06-2020 fm J 11/10-2019 em M Ändring 25/08-2020 fm J
 
EXAMENSARBETE
88 TEKX04 0106  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.