Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IP  IT  KB 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 TIF220 0109  1)  Fysik för ingenjörer 2: Elektromagnetism och modern fysik, Laboration 1,5
16 TIF220 0209 S 1)  Fysik för ingenjörer 2: Elektromagnetism och modern fysik, Tentamen 6,0 26/10-2019 fm L 09/01-2020 fm M Ändring 28/08-2020 em J
11 TMS137 0117 E Sannolikhetsteori och statistik, Tentamen 7,5 30/10-2019 em SB_MU Ändring 08/01-2020 fm M Ändring 25/08-2020 em J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IMA044 0106  1)  Industriell marknadsföring, Tentamen 6,0 14/01-2020 fm SB_MU DIG Ändring 07/04-2020 fm DIST DIG Ändring 18/08-2020 fm J DIG
45 IMA044 0206 S 1)  Industriell marknadsföring, Inlämningsuppgift 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE270 0108 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 14/03-2020 fm SB_MU Ändring 08/06-2020 fm J 18/08-2020 em J
45 TEK545 0116 E 1)  Operations management, Tentamen 7,5 18/03-2020 em H Ändring 09/06-2020 em J 24/08-2020 fm J
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK695 0119  Operationsanalys, Projekt 3,0
45 TEK695 0219  Operationsanalys, Tentamen 3,0 30/05-2020 em J DIG 21/08-2020 fm J DIG
45 TEK695 0319 S Operationsanalys, Inlämningsuppgift 1,5
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.