Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE012 0114  Inledande matematik, Laboration 1,5
11 MVE012 0214 S Inledande matematik, Tentamen 6,0 30/10-2019 fm SB_MU Ändring 08/01-2020 em SB_MU Ändring 26/08-2020 fm J
45 TEK040 0105 E 1)  Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation, Tentamen 7,5 26/10-2019 em SB_MU Ändring 09/01-2020 fm SB_DATA Ändring 28/08-2020 em J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IDY024 0119  Lönsamhetsanalys och styrning, Dugga 5,0 Kontakta examinator 07/04-2020 em DIST Ändring 20/08-2020 fm J Ändring
45 IDY024 0219 S Lönsamhetsanalys och styrning, Inlämningsuppgift 2,5
11 MVE017 0117  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 15/01-2020 fm SB_MU Ändring 06/04-2020 em DIST Ändring 17/08-2020 fm J
11 MVE017 0217 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA144 0119  Grundläggande programmeringsteknik, Tentamen 4,5 17/03-2020 fm SB_MU Ändring 10/06-2020 fm J 21/08-2020 fm J
37 TDA144 0219 S Grundläggande programmeringsteknik, Laboration 3,0
45 TEK730 0119  2)  Finansiell analys och företagsvärdering, Dugga 4,5 Kontakta examinator 09/06-2020 fm J 25/08-2020 fm J
45 TEK730 0219 S 2)  Finansiell analys och företagsvärdering, Projekt 3,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE022 0117  Linjär algebra, Tentamen 6,0 02/06-2020 em J 12/10-2019 em SB_MU Ändring 24/08-2020 em J
11 MVE022 0217 S Linjär algebra, Laboration 1,5
16 TIF190 0108  2)  Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Tentamen 6,0 30/05-2020 fm J 11/10-2019 fm M Ändring 19/08-2020 fm J
16 TIF190 0208 S 2)  Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Laboration 1,5
1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.