Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 TDA555 0104  Introduktion till funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA555 0204 S Introduktion till funktionell programmering, Tentamen 4,5 30/10-2019 em L 07/01-2020 em SB_MU Ändring 18/08-2020 fm J
11 TMV210 0104 E Inledande diskret matematik, Tentamen 7,5 26/10-2019 em H Ändring 08/01-2020 fm SB_MU Ändring 28/08-2020 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 EDA452 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 13/01-2020 fm H Ändring 16/03-2020 em SB_MU Ändring 20/08-2020 fm J
37 EDA452 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
11 TMV216 0112  Linjär algebra, Tentamen 6,0 16/01-2020 em M Ändring 12/06-2020 fm DIST Ändring 24/08-2020 em J
11 TMV216 0212 S Linjär algebra, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT043 0112  Objektorienterad programmering, Tentamen 4,5 14/03-2020 fm H Ändring 10/06-2020 fm J 19/08-2020 fm J
37 DAT043 0212 S Objektorienterad programmering, Laboration 3,0
11 TMV170 0104 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 19/03-2020 em SB_MU Ändring 08/06-2020 em J 25/08-2020 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA343 0109  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 02/06-2020 fm SB_MU Ändring 18/03-2020 em SB_MU Ändring 17/08-2020 em J
37 EDA482 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 05/06-2020 fm H Ändring 16/03-2020 em H Ändring 21/08-2020 fm J


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.