Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
BIOENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KBT120 0107 S D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 01/11-2019 fm M Ändring 08/01-2020 fm M Ändring 20/08-2020 fm J
28 KMB056 0106  Molekylär bioteknik, Tentamen 9,0 29/10-2019 em M Ändring 09/01-2020 em M Ändring 19/08-2020 fm J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KKR091 0115  1)  Bioreaktionsteknik, Laboration 2,0
21 KKR091 0215 S 1)  Bioreaktionsteknik, Tentamen 7,0 15/01-2020 fm M Ändring 08/04-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 fm J
28 KMB056 0206 S Molekylär bioteknik, Laboration 4,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK415 0198  2)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 10/06-2020 em J 21/08-2020 fm J
45 IEK415 0298 S 2)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
0114 KMG042 0113  2)  Modellorganismer i molekylärbiologi, Laboration 2,0
0114 KMG042 0213 S 2)  Modellorganismer i molekylärbiologi, Tentamen 5,5 18/03-2020 em H Ändring 18/08-2020 fm J
32 TMA982 0111  2)  Linjära system och transformer, Laboration 2,5
32 TMA982 0211 S 2)  Linjära system och transformer, Tentamen 5,0 20/03-2020 em SB_MU Ändring 08/06-2020 em J 27/08-2020 fm J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 01/06-2020 fm J 12/10-2019 fm M Ändring 24/08-2020 fm J
21 KAA150 0104 S 2)  Separationsteknik, Tentamen 7,5 11/10-2019 fm SB_MU Ändring 26/08-2020 em J
21 KOK081 0112  2)  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 03/06-2020 fm J 11/10-2019 em SB_MU Ändring 25/08-2020 fm J
21 KOK081 0212 S 2)  Oorganisk och organisk kemi, Laboration 1,5
45 TEK710 0119 E 2)  Organisation och ledarskap, Inlämningsuppgift 7,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
28 KBT175 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå, Projekt 15,0
 
EXAMENSARBETE
88 BBTX01 0115  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
28 BBTX01 0215  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX10 0115  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX10 0215  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser; rekommenderade kurser inför olika mastersprogram, se Utbildningsplanen. (IEK415, KAA052, KAA150, KMG042, KOK081, TEK710, TMA982): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.