Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
BIOENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KFK163 0115  Fysikalisk kemi, Laboration 1,5
21 KFK163 0215 S Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 30/10-2019 em M Ändring 09/01-2020 fm SB Ändring 19/08-2020 fm J
11 TMS146 0115  Grundkurs i matematisk statistik, Laboration 1,5
11 TMS146 0215 S Grundkurs i matematisk statistik, Tentamen 6,0 26/10-2019 fm H Ändring 07/01-2020 em M Ändring 17/08-2020 fm J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 14/01-2020 fm H Ändring 02/05-2020 fm DIST Ändring 18/08-2020 fm J
11 TMA683 0115  Tillämpad matematik, Projekt 1,5
11 TMA683 0215 S Tillämpad matematik, Tentamen 6,0 18/01-2020 fm SB_MU Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 em J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KFK176 0106  Kolloid- och ytkemi, Tentamen 4,5 17/03-2020 em M Ändring 08/06-2020 fm J 28/08-2020 fm J
21 KFK176 0206 S Kolloid- och ytkemi, Laboration 1,5
28 KMB041 0110 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Laboration 1,5
28 KMB041 0210 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Tentamen 3,0
28 KMG050 0103 E Cell- och molekylärbiologi 2, Tentamen 4,5 20/03-2020 em M Ändring 10/06-2020 fm J 25/08-2020 em J
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 EEM066 0115 E Elektricitetslära med biomedicinsk teknik, Tentamen 4,5 01/06-2020 fm J 11/10-2019 fm M Ändring 27/08-2020 em J
45 KKM081 0115 E 1)  Biokemisk miljövetenskap, Tentamen 6,0 04/06-2020 fm J Ändring 02/05-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 em J
28 KMB041 0110 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Laboration 1,5
28 KMB041 0210 *S Metabolism och teknisk mikrobiologi, Tentamen 3,0 03/06-2020 fm J 12/10-2019 em SB_MU Ändring 24/08-2020 em J
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.