Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
AUTOMATION AND MECHATRONICS ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE585 0119  Inledande matematik, Tentamen 6,0 29/10-2019 em SB_MU Ändring 08/01-2020 em SB_MU Ändring 26/08-2020 fm J
11 MVE585 0219 S Inledande matematik, Laboration 1,5
32 SSY330 0215  Introduktion till automation och mekatronik, del B, Projekt 4,5
37 TDA540 0104 * Objektorienterad programmering, Tentamen 2,0
37 TDA540 0204 * Objektorienterad programmering, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 SSY330 0115  Introduktion till automation och mekatronik, del A, Projekt 3,0
37 TDA540 0104 * Objektorienterad programmering, Tentamen 2,5 18/01-2020 em SB_MU Ändring 08/04-2020 em DIST Ändring 27/08-2020 em J
37 TDA540 0204 *S Objektorienterad programmering, Laboration 1,5
11 TMV138 0112  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 15/01-2020 fm H Ändring 06/04-2020 em DIST Ändring 17/08-2020 fm J
11 TMV138 0212 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 EDA217 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 16/03-2020 em SB_MU Ändring 02/06-2020 fm J 20/08-2020 fm J
37 EDA217 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
11 TMV142 0112  Linjär algebra, Tentamen 6,0 21/03-2020 em SB Ändring 09/06-2020 em J 24/08-2020 em J
11 TMV142 0212 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA487 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA487 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 05/06-2020 fm SB_MU Ändring 16/03-2020 em SB_MU Ändring 21/08-2020 fm J
11 MVE041 0108  Flervariabelmatematik, Tentamen 6,0 01/06-2020 fm J 12/10-2019 fm SB_MU Ändring 28/08-2020 fm J
11 MVE041 0208 S Flervariabelmatematik, Laboration 1,5
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.