Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
AUTOMATION AND MECHATRONICS ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 MMK073 0113  1)  Materialteknik, Laboration 1,5
40 MMK073 0213 S 1)  Materialteknik, Tentamen 3,5 30/10-2019 em H Ändring 08/01-2020 fm L Ändring 19/08-2020 em J
40 PPU206 0115 * 2)  Hållbara produkter och produktionssystem, Dugga 2,0
30 TME011 0113  Mekanik, Projekt 2,0
30 TME011 0213 S Mekanik, Tentamen 6,0 26/10-2019 fm H Ändring 09/01-2020 fm SB Ändring 26/08-2020 em J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 PPU206 0115 *E 2)  Hållbara produkter och produktionssystem, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 RRY135 0113  Elektriska kretsar och elenergi, Laboration 1,5
70 RRY135 0213 S Elektriska kretsar och elenergi, Tentamen 6,5 17/01-2020 em M Ändring 02/05-2020 em DIST Ändring 18/08-2020 em J
70 RRY140 0113  Mätteknik, Laboration 2,0
70 RRY140 0213 S Mätteknik, Laboration 3,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 MTT110 0113 S Tillverkningsprocesser, Tentamen 3,0 16/03-2020 em SB_MU Ändring 08/06-2020 fm J 24/08-2020 em J
32 SSY042 0113 S Signaler och system, Tentamen 7,5 19/03-2020 em M Ändring 09/06-2020 fm J 28/08-2020 em J
32 SSY048 0117 * 3)  Systemkonstruktion, Inlämningsuppgift 3,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 PPU235 0115  Automatisering av produktionssystem, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 PPU235 0215  Automatisering av produktionssystem, Laboration 1,5
40 PPU235 0315  Automatisering av produktionssystem, Projekt 2,0
40 PPU235 0415 S Automatisering av produktionssystem, Tentamen 2,0 04/06-2020 em L 12/10-2019 fm L 27/08-2020 fm L
32 SSY048 0117 *S 3)  Systemkonstruktion, Inlämningsuppgift 3,5
30 TME017 0113 E Hållfasthetslära, Tentamen 5,0 01/06-2020 em J 11/10-2019 fm M Ändring 20/08-2020 em J
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,0 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,0 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.