Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKARK - ARKITEKTUR Läsår: 2019/2020
ARCHITECTURE
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 AFT043 0114  Arkitektur - en introduktion, del A, Projekt 5,0
20 AFT043 0214  Arkitektur - en introduktion, del B, Konstruktionsövning + lab 1,5
20 AFT043 0314  Arkitektur - en introduktion, del C, Laboration 2,0
20 AFT043 0414 S Arkitektur - en introduktion, del D, Laboration 2,0
20 ATH062 0117 * Arkitekturhistoria, Inlämningsuppgift 4,5
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 * Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 AFT081 0111  Arkitektur och rumsgestaltning, del A, Projekt 7,5
20 AFT081 0211  Arkitektur och rumsgestaltning, del B, Laboration 3,0
20 AFT081 0311 S Arkitektur och rumsgestaltning, del C, Inlämningsuppgift 1,5
20 ATH062 0117 *E Arkitekturhistoria, Inlämningsuppgift 3,0
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 *E Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 AFT077 0112  Form och teknik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
20 AFT077 0212  Form och teknik, del B, Laboration 1,5
20 AFT077 0312 S Form och teknik, del C, Konstruktionsövning + lab 1,5
20 ARK253 0115  1)  Arkitektur, miljö och hållbar utveckling, del A, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK253 0215  1)  Arkitektur, miljö och hållbar utveckling, del B, Inlämningsuppgift 1,5
20 ARK253 0315 S 1)  Arkitektur, miljö och hållbar utveckling, del C, Övning 1,5
Frivilliga kurser
20 ARK430 0111 * Datorvisualisering i 3 dimensioner, Övning 2,5
20 ARK561 0117 * Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
20 AFT062 0114  Boendets rum, del A, Projekt 5,5
20 AFT062 0214  Boendets rum, del B, Fältövning 1,5
20 AFT062 0314  Boendets rum, del C, Inlämningsuppgift 3,0
20 AFT062 0414 S Boendets rum, del D, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK447 0119 E Att undersöka arkitektur 1, Laboration 3,0
Frivilliga kurser
20 ARK430 0111 *E Datorvisualisering i 3 dimensioner, Övning 2,0
20 ARK561 0117 *E Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Frivilliga kurser
20 AFO190 0195 E Berlin: Exkursion, Studieresa 3,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
20 ACE190 0119 E BIM: Building information modelling, Övning 3,0


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.