Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKATK - ARKITEKTUR OCH TEKNIK Läsår: 2019/2020
ARCHITECTURE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ARK096 0113 * Rum och människa, del A, Projekt 3,0
20 ARK096 0213  Rum och människa, del B, Projekt 1,5
20 ATH062 0117 * Arkitekturhistoria, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE595 0119  Inledande matematisk analys, Tentamen 4,5 31/10-2019 em SB_MU Ändring 09/01-2020 fm SB Ändring 28/08-2020 fm J
11 MVE595 0219 S Inledande matematisk analys, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 * Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ACE035 0118  1)  Byggnadsmaterial, Laboration 2,0
20 ACE035 0218 S 1)  Byggnadsmaterial, Tentamen 4,0 16/01-2020 em SB Ändring 07/04-2020 em DIST Ändring 19/08-2020 em J
20 ARK096 0113 * Rum och människa, del A, Projekt 3,0
20 ATH062 0117 *E Arkitekturhistoria, Inlämningsuppgift 3,0
11 MVE450 0115 E Beräkningsmatematik, Inlämningsuppgift 3,0
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 *E Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 ARK093 0116 E Digitala verktyg, Laboration 4,5
20 ARK103 0116  Rum och geometri, del A, Inlämningsuppgift 1,5
20 ARK491 0116  Konstlaborationer, Laboration 3,0
11 MVE480 0115 E Linjär algebra, Tentamen 6,0 16/03-2020 fm SB_MU Ändring 10/06-2020 fm J 24/08-2020 fm J
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 * Kropp, rum, bilder, Övning 1,5
20 ARK561 0117 * Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
20 ARK103 0216  Rum och geometri, del B, Projekt 6,0
20 ARK103 0316 S Rum och geometri, del C, Projekt 1,5
20 ARK491 0216 S Konstlaborationer, Laboration 1,5
30 TME275 0115  Mekanik, Projekt 1,5
30 TME275 0215 S Mekanik, Tentamen 4,5 04/06-2020 fm J 11/10-2019 fm SB_MU Ändring 26/08-2020 em J
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 *E Kropp, rum, bilder, Övning 1,5
20 ARK561 0117 *E Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.