Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKATK - ARKITEKTUR OCH TEKNIK Läsår: 2019/2020
ARCHITECTURE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ARK218 0118 * Byggnad och struktur, del A, Projekt 1,5
20 ARK695 0117 * Digitala verktyg - parametrisk design, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE500 0116  Serier och derivator i flera variabler, Tentamen 4,5 28/10-2019 em H Ändring 07/01-2020 fm SB_MU Ändring 17/08-2020 em J
11 MVE500 0216 S Serier och derivator i flera variabler, Laboration 1,5
40 TME300 0116  Hållfasthetslära, Tentamen 4,0 01/11-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2020 em SB_MU Ändring 19/08-2020 fm J
40 TME300 0216 S Hållfasthetslära, Projekt 2,0
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 * Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ARK218 0118 * Byggnad och struktur, del A, Projekt 4,5
20 ARK218 0218 S Byggnad och struktur, del B, Projekt 1,5
20 ARK695 0117 *E Digitala verktyg - parametrisk design, Inlämningsuppgift 1,5
20 BMT016 0109  Bärande konstruktioner, Konstruktionsövning + lab 4,0
20 BMT016 0209 S Bärande konstruktioner, Tentamen 3,5 16/01-2020 fm SB_MU Ändring 07/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 fm J
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 *E Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 ARK201 0114  1)  Arkitektur och teknikhistoria, Tentamen 3,0 17/03-2020 em SB_MU Ändring 08/06-2020 fm J 28/08-2020 em J
20 ARK207 0117 * 2)  Byggnad och klimat, del A, Projekt 4,0
20 ARK226 0117 E Material- och rumslaborationer, Laboration 3,0
20 VBF019 0117  Byggnadsfysik, Tentamen 5,0 20/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/06-2020 fm J 25/08-2020 fm J
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 * Kropp, rum, bilder, Övning 1,5
20 ARK561 0117 * Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
20 ARK201 0214 S 1)  Arkitektur och teknikhistoria, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK207 0117 * 2)  Byggnad och klimat, del A, Projekt 3,5
20 ARK207 0217 S 2)  Byggnad och klimat, del B, Projekt 1,5
11 MVE540 0117 E Matematisk statistik, Inlämningsuppgift 3,0
20 VBF019 0217 S Byggnadsfysik, del B, Konstruktionsövning 2,5
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 *E Kropp, rum, bilder, Övning 1,5
20 ARK561 0117 *E Arkitektur, genus och normkreativ design, Inlämningsuppgift 1,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
20 ARK305 0108 E Arkitekturexkursioner, Studieresa 4,5
20 ARK375 0109 E Arkitekturens materiella modeller, Projekt 4,5
20 ARK380 0109 E Materiell arkitekturteori, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK425 0110 E Byggplatsstudier, Fältövning 4,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.