Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »

Programplan för  
MTS - Människa - teknik - samhälle Läsår: 2018/2019
Humans, Technology, Society

Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Frivilliga kurser
62 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
45 TEK565 0117  1)  C Teknik och kultur, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK565 0217 S 1)  C Teknik och kultur, Tentamen 4,5

Läsperiod 2
Frivilliga kurser
45 ENM015 0105 E 1)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
45 ITS066 0117 E 1)  D Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
62 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0
45 TEK226 0117 E 1)  B Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK320 0108 E 1)  C Digital ekonomi och politik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK600 0118 E 1)  A Digitalisering och samhälle, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Frivilliga kurser
20 ATH100 0103 * 1)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 4,0
45 CTE031 0105 E 1)  A Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK226 0117 E 1)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Frivilliga kurser
20 ATH100 0103 *S 1)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 3,5
21 KBT265 0114 E 1)  Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv, Projekt 7,5
11 MVE420 0114 E 1)  Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, Projekt 7,5
45 TEK130 0106 E 1)  A Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
45 TEK237 0116 E 1)  C Social innovation och socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK570 0117 E 1)  C Teknikens etik, Tentamen 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.