Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMCN - MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
MATERIALS CHEMISTRY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-16 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KOO093 0117  D+ Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material, Tentamen 6,0 02/11-2018 fm M Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
21 KOO093 0217 S D+ Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material, Laboration 1,5
21 KTK095 0199 E A Ytkemi, Tentamen 7,5 29/10-2018 em H Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 23/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
21 KBT120 0107 S 1)  D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
21 KBT192 0113  1)  D Kärnkemi 1, Laboration 2,5
21 KBT192 0213 S 1)  D Kärnkemi 1, Tentamen 5,0 02/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 26/08-2019 em J
21 KBT221 0115  1)  A Radiofarmaceutisk kemi, Laboration 2,5
21 KBT221 0215 S 1)  A Radiofarmaceutisk kemi, Tentamen 5,0 27/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 22/08-2019 em J
21 KBT245 0114  1)  C Grön kemi, Inlämningsuppgift 2,5
21 KBT245 0214 S 1)  C Grön kemi, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 em M Ändring
21 KOK032 0107  1)  B Tillämpad molekylspektroskopi, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em SB_MU Ändring
21 KOK032 0207 S 1)  B Tillämpad molekylspektroskopi, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KBT026 0115  A+ Polymerkemi och -fysik, Laboration 1,5
21 KBT026 0215 S A+ Polymerkemi och -fysik, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
Valbara kurser
21 KBT036 0107  1)  B+ Avancerad organisk kemi, Tentamen 4,5 17/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
21 KBT036 0207 S 1)  B+ Avancerad organisk kemi, Laboration 3,0
21 KBT168 0113  1)  A+ Kärnkemi 2, Laboration 2,5
21 KBT168 0213 S 1)  A+ Kärnkemi 2, Tentamen 5,0 14/01-2019 em SB Ändring 24/04-2019 em M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
21 KTK042 0115  1)  D Nanomaterialkemi, Laboration 1,5
21 KTK042 0215 S 1)  D Nanomaterialkemi, Tentamen 6,0 16/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
40 MTT081 0112  1)  C Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter, del A, Tentamen 4,0 15/01-2019 fm M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
40 MTT081 0212 S 1)  C Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter, del B, Projekt 3,5
16 TIF050 0105 E 1)  D Medicinska material, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB_MU Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KAM021 0107  1)  A+ Avancerad analytisk kemi, Inlämningsuppgift 3,8
21 KAM021 0207 S 1)  A+ Avancerad analytisk kemi, Laboration 3,7
21 KBT095 0107 E 1)  D+ Korrosion, Tentamen 7,5 22/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
21 KBT160 0108 E 1)  D Avancerad organisk syntes, Projekt 7,5
21 KBT196 0115  1)  B Vätskeextraktionskemi, Laboration 2,5
21 KBT196 0215 S 1)  B Vätskeextraktionskemi, Tentamen 5,0 18/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
40 KKE013 0111  1)  Keramiska material, del A, Tentamen 6,0 20/03-2019 em SB Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
40 KKE013 0211 S 1)  Keramiska material, del B, Laboration 1,5
21 KPO040 0195 E 1)  C+ Ytteknologi, Tentamen 7,5 23/03-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO045 0199 E 1)  A+ Biologiska material, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 30/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KBT030 0105 E 1)  Tillämpad koordinationskemi, Tentamen 7,5
21 KBT101 0115  1)  C Fasta tillståndets kemi, Projekt 3,5
21 KBT101 0215 S 1)  C Fasta tillståndets kemi, Tentamen 4,0 04/06-2019 fm J 13/10-2019 fm J Ändring 29/08-2019 fm J
21 KFK150 0195 E 1)  A Tillämpad optisk spektroskopi, Tentamen 7,5 03/06-2019 em SB Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 21/08-2019 em M Ändring
21 KPO021 0115  1)  B Polymerteknologi, Projekt 1,5
21 KPO021 0215 S 1)  B Polymerteknologi, Tentamen 6,0 07/06-2019 em M Ändring Kontakta examinator 19/08-2019 em SB_MU Ändring
21 KTK012 0115  1)  D+ Katalys, Projekt 3,0
21 KTK012 0215 S 1)  D+ Katalys, Tentamen 4,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 22/08-2019 em M Ändring

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
21 KBT305 0117 E Individuell projektkurs i materialkemi, Projekt 15,0


1) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter på mastersprogrammet bland dessa kurser (KAM021, KBT030, KBT036, KBT095, KBT101, KBT120, KBT160, KBT168, KBT192, KBT196, KBT221, KBT245, KFK150, KKE013, KOK032, KPO021, KPO040, KPO045, KTK012, KTK042, MTT081, TIF050): 37.5 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.