Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 EME110 0103 S 1)  A Konstruktion av monolitiska integrerade mikrovågskretsar (MMIC), Projekt 7,5
59 FKA196 0106 S B+ Grunderna i mikro- och nanoteknologi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em M Ändring Kontakta examinator
59 MCC055 0107 S 1)  C Optoelektronik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
59 MKM135 0104 S 1)  B Halvledarkomponenter, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 em M Ändring
70 RRY025 0107 E C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
70 RRY100 0108 E 1)  D+ Satellitkommunikation, Muntlig tentamen 7,5
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
16 TIF030 0105 E C+ Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
59 MCC100 0108 S 1)  A Fiberoptisk kommunikation, Tentamen 7,5 19/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
59 MCC125 0112 E 1)  C Projekt i trådlös kommunikation, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S B+ Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 18/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
70 RRY070 0107 E 1)  B Millimetervågs- och THz-teknik, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
70 RRY095 0108 E 1)  D Satellitbaserade navigationssystem, Inlämningsuppgift 7,5
70 RRY131 0113  B+ Radioastronomiska tekniker och interferometri, Projekt 3,0
70 RRY131 0213 S B+ Radioastronomiska tekniker och interferometri, Tentamen 4,5 18/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em J
30 SJO955 0117 E 2)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 27/08-2019 fm L
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 SSY200 0108 E Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
59 MCC150 0118  A Konstruktion av DSP-system, Projekt 4,0
59 MCC150 0218 S A Konstruktion av DSP-system, Laboration 3,5

 
EXAMENSARBETE
59 MCCX04 0108  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
70 SEEX30 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0217  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser årskurs 2 (EME110, MCC055, MCC100, MCC125, MKM135, RRY070, RRY095, RRY100): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.