Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
59 RRY036 0111  B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Laboration 1,5
70 RRY036 0211 S B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Tentamen 6,0 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
59 SSY085 0107 E D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
59 MCC121 0111  B+ Mikrovågsteknik, Laboration 1,5
59 MCC121 0211 S B+ Mikrovågsteknik, Tentamen 6,0 14/01-2019 fm SB Ändring 24/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
70 RRY016 0112  D+ Rymdfysik och rymdteknik, Tentamen 6,0 16/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
70 RRY016 0212 S D+ Rymdfysik och rymdteknik, Projekt 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
59 MCC046 0118 S A Fotonik och laserteknik, Tentamen 7,5 18/03-2019 em SB Ändring 11/06-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
59 EME102 0111  1)  B+ Aktiva mikrovågskretsar, Laboration 1,5
59 EME102 0211 S 1)  B+ Aktiva mikrovågskretsar, Tentamen 6,0 21/03-2019 fm M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
70 RRY055 0107 E 1)  C Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Tentamen 7,5 23/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
59 MCC140 0118  1)  A Integrerad fotonik, Tentamen 4,0 03/06-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
59 MCC140 0218  1)  A Integrerad fotonik, Laboration 1,5
59 MCC140 0318 S 1)  A Integrerad fotonik, Projekt 2,0
70 RRY080 0108 E 1)  D+ Radarsystem och tillämpningar, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 em M Ändring
32 SSY100 0107 E 1)  B+ Antennteknik, Tentamen 7,5 07/06-2019 em SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser årskurs 1 (EME102, MCC140, RRY055, RRY080, SSY100): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.