Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2014-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 ENM090 0108 E A Miljökonsekvensbeskrivning, Tentamen 7,5 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 em J
70 FFR170 0104 E B Framtida hållbara energisystem, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 ENM035 0107 E D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ENM130 0112 E B Hantering av intressenter för hållbar utveckling, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
70 SEEX30 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0217  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.