Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2014-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
70 FFR166 0107 E D Mekanismerna bakom miljöförändringar, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 fm SB Ändring
Valbara kurser
45 ENM090 0108 E 1)  A Miljökonsekvensbeskrivning, Tentamen 7,5 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 em J
32 ENM095 0108 E 2)  C+ Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm L 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
70 FFR170 0104 E 1)  B Framtida hållbara energisystem, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ENM015 0105 E 3)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
45 VMI010 0100 S D+ Miljösystemanalys, Tentamen 7,5 15/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
45 ENM035 0107 E 1)  D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ENM130 0112 E 1)  B Hantering av intressenter för hållbar utveckling, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 BOM060 0107 S 1)  D Miljöriskanalys för ingenjörer, Tentamen 7,5 19/03-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
70 UNA016 0105  1)  C+ Miljöpolitiska styrmedel, Tentamen 6,0 23/03-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
70 UNA016 0205 S 1)  C+ Miljöpolitiska styrmedel, Övning 1,5
45 VMI035 0101 S 1)  B Miljömanagement, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm H Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm J

Läsperiod 4
Valbara kurser
70 ENM021 0107  1)  A Tillämpad industriell ekologi, Projekt 4,5
70 ENM021 0207 S 1)  A Tillämpad industriell ekologi, Tentamen 3,0 03/06-2019 em SB Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
45 VTM081 0199 S 1)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 em M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: FFR170, ENM090, ENM035 och ENM130 rekommenderas år 2 (BOM060, ENM021, ENM035, ENM090, ENM130, FFR170, UNA016, VMI035, VTM081): 4 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Rekommenderas att läsas år 1 för studenter som följer spåret för elektroteknik. För dessa studenter flyttas FFR160 till år 2. Läs vidare om det rekommenderade spåret inom elektroteknik i utbildningsplanen. (ENM095)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.