Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIEE - INFRASTRUKTUR OCH MILJÖTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-16 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 TEK465 0113 E 1)  A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
20 VMT060 0101 E 1)  D+ Vägteknik, Tentamen 7,5 30/10-2018 em SB Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
20 ACE090 0118  1)  D+ Hållbar behandling av urbana vatten, Tentamen 3,0 15/01-2019 em L 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
20 ACE090 0218 S 1)  D+ Hållbar behandling av urbana vatten, Projekt 4,5
20 BMT041 0112 E 1)  B Teknisk geologi och geoteknik för samhällsbyggnad, Inlämningsuppgift 7,5
20 BOM165 0112 E 1)  C Urban metabolism, Projekt 7,5
20 BOM250 0116  1) 2)  A Livscykelteknik, Projekt 4,0
20 BOM250 0216 S 1) 2)  A Livscykelteknik, Tentamen 3,5 14/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ACE055 0118 S 1)  C Avancerade transportsystem, Projekt 7,5
20 BOM125 0108 E 1)  B+ Riskbedömning och beslutsstöd, Tentamen 7,5 22/03-2019 em SB Ändring Kontakta examinator 20/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ACE040 0118  1)  D Avancerad avloppsreningsteknik, Tentamen 4,0 05/06-2019 em J 19/08-2019 fm M Ändring
20 ACE040 0218 S 1)  D Avancerad avloppsreningsteknik, Konstruktionsövning + lab 3,5
20 ACE060 0118  1)  B Djup grundläggning, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
20 ACE060 0218 S 1)  B Djup grundläggning, Projekt 3,0
20 ACE080 0118 S 1)  A Hydrogeologi, Tentamen 7,5 08/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em M Ändring

 
EXAMENSARBETE
20 ACEX30 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0217  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under våren åk 1 och hösten åk 2. (ACE040, ACE055, ACE060, ACE080, ACE090, BMT041, BOM125, BOM165, BOM250, TEK465, VMT060): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 5,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.