Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSEB - KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
20 ARK350 0109  1) 2)  Hållbart byggande: Tävling, Projekt 7,5
20 BOM170 0112 E 1) 3)  A Gestaltning och konstruktiv utformning, Projekt 7,5
20 BOM175 0113 E 1) 2)  B+ Byggnadsteknisk projektering, Projekt 7,5
20 VSM191 0108 E 1) 3)  D Stålbyggnad, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 28/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
20 ARK350 0209 S 1) 2)  Hållbart byggande: Tävling, Projekt 7,5
20 BOM250 0116  1) 2) 4)  A Livscykelteknik, Projekt 4,0
20 BOM250 0216 S 1) 2) 4)  A Livscykelteknik, Tentamen 3,5 14/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 em J
20 ENM135 0113  1) 2)  B Installationsteknisk projektering, Projekt 5,0
20 ENM135 0213 S 1) 2)  B Installationsteknisk projektering, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 TME141 0111 E 1) 3)  C Strukturdynamik, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm SB Ändring
20 VBB048 0108 E 1) 3)  D+ Betongbyggnad, Tentamen 7,5 18/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 BOM250 0116  2) 4)  A Livscykelteknik, Projekt 4,0
20 BOM250 0216 S 2) 4)  A Livscykelteknik, Tentamen 3,5 16/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring
40 TME245 0111 E 1) 3)  C Finita elementmetoden - strukturer, Tentamen 7,5 23/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 em SB_DATA Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
20 VIN032 0107 E 1) 2)  B Inomhusklimat och klimathållande system, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 em M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
20 VSM196 0107 E 1) 3)  D+ Träkonstruktioner, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm M Ändring Kontakta examinator 20/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ACE060 0118  1) 3)  B Djup grundläggning, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
20 ACE060 0218 S 1) 3)  B Djup grundläggning, Projekt 3,0
20 VBB072 0107 E 1) 3)  D+ Armerad och förspänd betong, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
20 VBF021 0107 E 1) 2)  A Byggnadsfysik fortsättningskurs, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
20 VTA125 0198 E 1) 2)  Byggnadsakustik och samhällsbuller, Tentamen 7,5 Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
20 ACEX30 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0217  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under våren åk 1 och hösten åk 2. (ACE060, ARK350, BOM170, BOM175, BOM250, ENM135, TME141, TME245, VBB048, VBB072, VBF021, VIN032, VSM191, VSM196, VTA125): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Building technology (ARK350, BOM175, BOM250, ENM135, VBF021, VIN032, VTA125)
3) Rekommendation: Structural engineering (ACE060, BOM170, TME141, TME245, VBB048, VBB072, VSM191, VSM196)
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 5,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.