Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPAS - FYSIK OCH ASTRONOMI, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
PHYSICS AND ASTRONOMY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 FKA173 0113 S C Kvantinformation och kvantoptik, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FUF080 0108 E B Partikelfysik inom och bortom Standardmodellen, Inlämningsuppgift 7,5
70 RRY025 0107 E C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
59 RRY036 0111  B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Laboration 1,5
70 RRY036 0211 S B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Tentamen 6,0 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
70 RRY085 0108 E C Plasmafysik med tillämpningar, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm H Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
70 RRY145 0114  D Stjärnornas fysik, Inlämningsuppgift 1,5
70 RRY145 0214 S D Stjärnornas fysik, Tentamen 6,0 02/11-2018 fm M Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 29/08-2019 fm J
16 TIF030 0105 E C+ Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 30/10-2018 em SB_MU Ändring 09/01-2019 em SB_MU Ändring
11 TMA401 0101 E Funktionalanalys, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
70 FAS010 0101 E C Astrofysikalisk dynamik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
16 FFM485 0101 E A+ Strängteori, Inlämningsuppgift 7,5
16 FKA091 0199 E B Kondenserade materiens fysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
16 FKA121 0199 E D+ Beräkningsfysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 RRY131 0113  B+ Radioastronomiska tekniker och interferometri, Projekt 3,0
70 RRY131 0213 S B+ Radioastronomiska tekniker och interferometri, Tentamen 4,5 18/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
70 RRY055 0107 E C Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Tentamen 7,5 23/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
16 TIF106 0111 E D Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi, Tentamen 7,5 04/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
59 MCCX04 0108  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
70 SEEX30 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0217  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.