Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPNAT - NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 FKA173 0113 S C Kvantinformation och kvantoptik, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT120 0107 S D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
21 KTK095 0199 E A Ytkemi, Tentamen 7,5 29/10-2018 em H Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 23/08-2019 em M Ändring
59 MCC075 0107 E D Molekylelektronik, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MKM135 0104 S B Halvledarkomponenter, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 em M Ändring
16 TIF030 0105 E C+ Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
16 TIF181 0118 E D+ Forskning, innovation och entreprenörskap, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
16 FKA091 0199 E B Kondenserade materiens fysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
16 FKA116 0104 E A+ Biologisk fysik, Tentamen 7,5
21 KBT026 0115  A+ Polymerkemi och -fysik, Laboration 1,5
21 KBT026 0215 S A+ Polymerkemi och -fysik, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
59 MKM110 0104 S C Mikrosystemteknik, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 24/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4
Valbara kurser
59 MCC015 0106 S D Supraledande elektronik - grundläggande fysik och tillämpningar, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC080 0107 S C Vätskekristaller: fysik och tillämpningar, Tentamen 7,5 08/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 em M Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
59 MCCX04 0108  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.