Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT175 0109 * Fördjupning i elektroniksystem, Projekt 3,5
37 EDA093 0117  C+ Operativsystem, Tentamen 6,0 27/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm SB Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
37 EDA093 0217 S C+ Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA122 0107  C+ Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 09/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em M Ändring
37 EDA122 0207 S C+ Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
37 EDA284 0118  B+ Parallell datorarkitektur, Projekt 1,5
37 EDA284 0218  B+ Parallell datorarkitektur, Tentamen 4,5 29/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
37 EDA284 0318 S B+ Parallell datorarkitektur, Laboration 1,5
59 FKA196 0106 S B+ Grunderna i mikro- och nanoteknologi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em M Ändring Kontakta examinator
59 MCC055 0107 S C Optoelektronik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
59 MCC086 0111  1)  A+ Mikroelektronik, Tentamen 3,0 29/10-2018 em H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
59 MCC086 0211  1)  A+ Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S 1)  A+ Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5
59 MKM135 0104 S B Halvledarkomponenter, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 em M Ändring
11 MVE136 0111  D Analys av stokastiska signaler, Tentamen 6,0 02/11-2018 fm SB_MU Ändring 07/01-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
11 MVE136 0211 S D Analys av stokastiska signaler, Laboration 1,5
59 RRY036 0111  B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Laboration 1,5
70 RRY036 0211 S B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Tentamen 6,0 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
59 SSY085 0107 E D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 27/10-2018 em L 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em J
20 VTA136 0117  Audioteknik och akustik, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring
20 VTA136 0217 S Audioteknik och akustik, Övning 2,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A+ Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A+ Datorarkitektur, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
37 DAT116 0111 E C+ Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
37 DAT175 0109 *E Fördjupning i elektroniksystem, Projekt 4,0
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
59 MCC100 0108 S A Fiberoptisk kommunikation, Tentamen 7,5 19/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
59 MCC121 0111  B+ Mikrovågsteknik, Laboration 1,5
59 MCC121 0211 S B+ Mikrovågsteknik, Tentamen 6,0 14/01-2019 fm SB Ändring 24/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
59 MCC125 0112 E C Projekt i trådlös kommunikation, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S B+ Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 18/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
59 MKM110 0104 S C Mikrosystemteknik, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 24/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
70 RRY016 0112  D+ Rymdfysik och rymdteknik, Tentamen 6,0 16/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
70 RRY016 0212 S D+ Rymdfysik och rymdteknik, Projekt 1,5
30 SJO955 0117 E 2)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 27/08-2019 fm L
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
59 MCCX04 0108  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Ges på svenska. För D-studenter. (MCC086)
2) Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.