Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT093 0113  C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 27/10-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 08/01-2019 fm SB_DATA Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 MCC092 0116  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 01/11-2018 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 MCC092 0216  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC092 0316 S B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 EDA122 0107  1) 2)  C+ Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 09/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em M Ändring
37 EDA122 0207 S 1) 2)  C+ Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
59 SSY085 0107 E 1) 2)  D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
32 SSY121 0110 E 1) 2)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT110 0107 E D+ Konstruktionsmetodik för elektroniksystem, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  1)  A+ Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 1)  A+ Datorarkitektur, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
37 DAT116 0111 E 1)  C+ Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
59 MKM105 0104 S 1)  B+ Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 18/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 * C+ Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA223 0117  1)  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 18/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 fm L
37 EDA223 0217 S 1)  B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 23/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 20/03-2019 em SB Ändring 04/06-2019 fm H Ändring 19/08-2019 em M Ändring
59 MCC046 0118 S A Fotonik och laserteknik, Tentamen 7,5 18/03-2019 em SB Ändring 11/06-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
32 SSY135 0107 S B Trådlös kommunikation, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em M Ändring
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 19/03-2019 em M Ändring 11/06-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 *E C+ Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
37 EDA422 0117  C Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA422 0217 S C Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 4,0
37 EDA482 0116  3)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S 3)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 08/06-2019 fm SB_MU Ändring 18/03-2019 em H Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
59 MCC140 0118  A Integrerad fotonik, Tentamen 4,0 03/06-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
59 MCC140 0218  A Integrerad fotonik, Laboration 1,5
59 MCC140 0318 S A Integrerad fotonik, Projekt 2,0
59 MCC150 0118  1)  A Konstruktion av DSP-system, Projekt 4,0
59 MCC150 0218 S 1)  A Konstruktion av DSP-system, Laboration 3,5
32 SSY145 0107 S C Trådlösa nät, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 21/08-2019 em M Ändring
32 SSY150 0107 S B Multimedia- och videokommunikation, Tentamen 7,5 03/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 22/08-2019 em M Ändring
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E Industriell produktion, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 em M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser (DAT105, DAT116, EDA122, EDA223, MCC150, MKM105, SSY085, SSY121): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (EDA122, SSY085, SSY121)
3) Rekommendation: Ges på svenska. För E-studenter som inte läst denna kurs tidigare (EDA482)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.