Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT147 0114 E C Teknisk rapportskrivning inom Datorer, Nätverk och System, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT060 0106 E D Matematisk logik för datavetenskap, Tentamen 7,5 30/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
37 DAT300 0113 E Datadrivet stöd för cyberfysiska system, Projekt 7,5
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 27/10-2018 em L 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em J

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A+ Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A+ Datorarkitektur, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
37 DAT295 0113 E Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
37 LEU420 0101 S B+ Router och switchteknik, Projekt 7,5
37 TDA184 0116  A Beräkningsmodeller, Tentamen 4,5 16/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 em J
37 TDA184 0216 S A Beräkningsmodeller, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm L 25/04-2019 fm M Ändring
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 19/01-2019 fm L 25/04-2019 em M Ändring
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 15/01-2019 fm SB_MU Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2019 em J 21/08-2019 em SB Ändring

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.