Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPNUE - NUKLEÄR VETENSKAP OCH TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 FFR170 0104 E B Framtida hållbara energisystem, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
21 KBT221 0115  A Radiofarmaceutisk kemi, Laboration 2,5
21 KBT221 0215 S A Radiofarmaceutisk kemi, Tentamen 5,0 27/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 22/08-2019 em J
16 TIF245 0110 E D Brusmetoder i nukleära system, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
21 KBT216 0115  C Radioekologi och radioanalytisk kemi, Laboration 2,5
21 KBT216 0215 S C Radioekologi och radioanalytisk kemi, Tentamen 5,0 17/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
16 TIF250 0110 E D+ Kärnkraftsäkerhet, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.