Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY226 0114 * D Projektkurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik, Projekt 1,5
Valbara kurser
37 DAT093 0113  C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 27/10-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 08/01-2019 fm SB_DATA Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA122 0107  C+ Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 09/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em M Ändring
37 EDA122 0207 S C+ Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
32 EEN025 0118  B Villkorsprogrammering och tillämpad optimering, Tentamen 5,0 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 EEN025 0218 S B Villkorsprogrammering och tillämpad optimering, Laboration 2,5
32 ENM051 0118 E B+ Analys och kontroll av elkraftsystem, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
32 ENM056 0118 E D+ Elektriska maskiner - design och analys, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 em SB Ändring
32 ESS076 0107  C+ Robust och olinjär reglering, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS076 0207 S C+ Robust och olinjär reglering, Laboration 2,5
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 31/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm L 08/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em SB Ändring
70 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
21 KBT130 0107 E A+ Cellulosateknik, Tentamen 7,5 27/10-2018 em SB Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
32 SSY340 0117  A Djup maskininlärning, Projekt 3,0
32 SSY340 0217 S A Djup maskininlärning, Inlämningsuppgift 4,5
32 SSY345 0117 S B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 7,5
16 TIF181 0118 E D+ Forskning, innovation och entreprenörskap, Projekt 7,5
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY226 0114 *S D Projektkurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik, Projekt 6,0
Valbara kurser
37 DAT110 0107 E D+ Konstruktionsmetodik för elektroniksystem, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT116 0111 E C+ Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
21 KBT115 0107 S A Avancerad kemisk reaktionsteknik, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator
45 MTT096 0113 E A Produktionsledning, Inlämningsuppgift 7,5
32 SSY235 0109  A Reglerteori, avancerad kurs, Inlämningsuppgift 3,0
32 SSY235 0209 S A Reglerteori, avancerad kurs, Tentamen 4,5 19/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
45 TEK475 0113  1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0
30 TME146 0112  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 15/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
30 TME146 0212 S C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
30 TME170 0108 E B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 18/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 ENM076 0118  A+ Elektriska drivsystem, Tentamen 4,5 20/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
32 ENM076 0218 S A+ Elektriska drivsystem, Laboration 3,0

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
11 MVEX03 0108  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.