Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm L 09/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY165 0107  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 27/10-2018 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
32 SSY165 0207 S C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
Valbara kurser
32 EEN025 0118  1)  B Villkorsprogrammering och tillämpad optimering, Tentamen 5,0 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 EEN025 0218 S 1)  B Villkorsprogrammering och tillämpad optimering, Laboration 2,5
32 ESS076 0107  1)  C+ Robust och olinjär reglering, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS076 0207 S 1)  C+ Robust och olinjär reglering, Laboration 2,5
11 TMA947 0103  1)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 1)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 14/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
Valbara kurser
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
32 ENM100 0108 E D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 15/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
16 FFR120 0199 E D+ Simulering av komplexa system, Projekt 7,5
70 KVM013 0107  D+ Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM013 0207 S D+ Industriella energisystem, Tentamen 6,0 16/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator
30 MMF062 0103  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em J 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
40 MPR271 0107 E 1)  C Simulering av produktionssystem, Projekt 7,5
32 SSY130 0107 S 1)  D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA416 0105  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 15/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em H Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
37 TDA416 0205 S Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
37 TDA567 0114  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 15/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em M Ändring
45 TEK240 0107 E B+ Produktionslogistik, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em M Ändring
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm SB Ändring 26/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB_MU Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 ENM076 0118  A+ Elektriska drivsystem, Tentamen 4,5 20/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
32 ENM076 0218 S A+ Elektriska drivsystem, Laboration 3,0
21 KBT110 0107 S C Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator 27/08-2019 fm M Ändring
32 SSY097 0116  C Bildanalys, Tentamen 4,5 23/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
32 SSY097 0216  C Bildanalys, Laboration 1,5
32 SSY097 0316 S C Bildanalys, Projekt 1,5
32 SSY156 0115 S 1)  A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY281 0118 E 1)  D+ Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning 7,5
32 SSY305 0113 E C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 21/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA206 0101 E 1)  A Diskret optimering, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
30 TME095 0107 E B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 22/03-2019 em M Ändring 10/06-2019 fm SB Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
30 TME285 0116 E Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY191 0118  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 4,0
32 SSY191 0218  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Inlämningsuppgift 2,0
32 SSY191 0318 S C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 1,5
Valbara kurser
32 ENM070 0107 E A+ Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 08/06-2019 em H Ändring 12/10-2018 em M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
21 KAA102 0107 S D+ Avancerad separationsteknik, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
40 MPR213 0111 E B+ Robotteknik och automation, Tentamen 7,5 03/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 22/08-2019 em M Ändring
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 03/06-2019 fm SB Ändring 07/01-2019 fm SB_MU Ändring 28/08-2019 em SB Ändring
11 MVE165 0107 E 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
32 SSY230 0108  D Systemidentifiering, Tentamen 4,5 04/06-2019 em M Ändring 12/10-2018 em SB Ändring Kontakta examinator
32 SSY230 0208 S D Systemidentifiering, Laboration 3,0
32 SSY345 0117 S 1)  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA231 0101 E D+ Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Projekt 7,5
30 TME102 0111  B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del A, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 fm M Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
30 TME102 0211 S B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del B, Projekt 3,0
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
32 SSY240 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 1, Projekt 4,5
32 SSY245 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 2, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: - (EEN025, ESS076, MPR271, MVE165, SSY130, SSY156, SSY281, SSY345, TDA206, TMA947): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.