Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2017-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
20 VTA131 0117 E 1)  Aktiv kontroll av ljud och vibrationer, Muntlig tentamen 7,5
20 VTA155 0199 * 1)  Utveckling av tysta produkter, Konstruktionsövning 4,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
20 VTA141 0107 E 1)  Elektroakustik, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
20 VTA155 0199 *E 1)  Utveckling av tysta produkter, Konstruktionsövning 3,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 VTA091 0198 * 1)  Teknisk akustik 2, Laboration 4,0
20 VTA145 0198 * 1)  Rumsakustik, Tentamen 4,0
20 VTA160 0199 E 1)  Människors respons på ljud och vibrationer, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 VTA091 0198 *E 1)  Teknisk akustik 2, Laboration 3,5
20 VTA125 0198 E 1)  Byggnadsakustik och samhällsbuller, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
20 VTA145 0198 *E 1)  Rumsakustik, Tentamen 3,5 Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
20 ACEX30 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0217  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Obligatoriskt valbara kurser (VTA091, VTA125, VTA131, VTA141, VTA145, VTA155, VTA160)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.