Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
20 BOM175 0113 E B+ Byggnadsteknisk projektering, Projekt 7,5
32 ENM095 0108 E C+ Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm L 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
70 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
21 KBT145 0107 E B Bioraffinaderi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
30 MMS030 0118  B Förbränningsmodellering, Konstruktionsövning + lab 5,0
30 MMS030 0218 S B Förbränningsmodellering, Tentamen 2,5 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 21/08-2019 em M Ändring
30 MTF240 0199 E C Förbränningsmotorteknik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 em SB Ändring
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
45 TEK465 0113 E A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
30 TME210 0110 E D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
32 EEK201 0108 E C+ Avreglerade elmarknader, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm H Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
45 ENM015 0105 E 1)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
20 ENM135 0113  B Installationsteknisk projektering, Projekt 5,0
20 ENM135 0213 S B Installationsteknisk projektering, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
21 KBT135 0107 E B Hantering och återvinning av avfall, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 MTF072 0107 E D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 18/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 MTF171 0198 E B Gasturbinteknik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
70 SEE015 0118  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,0 17/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 fm J 22/08-2019 em M Ändring
70 SEE015 0218 S C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,5
45 TEK475 0113  1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0
30 TME160 0108 E D Flerfasströmning, Tentamen 7,5 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em M Ändring Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
70 SEEX30 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0217  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.