Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 FFR170 0104 E B Framtida hållbara energisystem, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
70 MEN120 0198 S C+ Värme- och kraftverkssystem, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm J
Valbara kurser
32 ENM095 0108 E 1)  C+ Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm L 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
70 FFR160 0104 S 1)  B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
45 TEK465 0113 E 1)  A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
30 TME210 0110 E 1)  D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm M Ändring
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 KVM013 0107  D+ Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM013 0207 S D+ Industriella energisystem, Tentamen 6,0 16/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
32 EEK201 0108 E C+ Avreglerade elmarknader, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm H Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
45 ENM015 0105 E 2)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
32 ENM125 0111 E 1)  A+ Hållbara elkraftsystem, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
21 KBT135 0107 E B Hantering och återvinning av avfall, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 MTF072 0107 E D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 18/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 MTF171 0198 E 1)  B Gasturbinteknik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
70 SEE015 0118  1)  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,0 17/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 fm J 22/08-2019 em M Ändring
70 SEE015 0218 S 1)  C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,5
30 TME160 0108 E D Flerfasströmning, Tentamen 7,5 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em M Ändring Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 BOM060 0107 S D Miljöriskanalys för ingenjörer, Tentamen 7,5 19/03-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
20 ENM045 0107 E 1)  B+ Värme, ventilation och luftbehandlingsteknik, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 em J 30/08-2019 fm M Ändring
70 KVM071 0107  1)  D+ Design av energitekniska anläggningar, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM071 0207 S 1)  D+ Design av energitekniska anläggningar, Tentamen 6,0 20/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
70 SEE030 0118 S 1)  A Variationshantering i elsystemet, Inlämningsuppgift 7,5
16 TIF165 0107 E 3)  Nanoteknik för hållbar energi, Projekt 7,5
30 TME085 0107 E 1)  B Kompressibel strömning, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
70 UNA016 0105  C+ Miljöpolitiska styrmedel, Tentamen 6,0 23/03-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
70 UNA016 0205 S C+ Miljöpolitiska styrmedel, Övning 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
21 KAA102 0107 S D+ Avancerad separationsteknik, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
21 KKR073 0116  1)  A+ CFD för ingenjörer, Tentamen 4,0 03/06-2019 em SB Ändring Kontakta examinator 30/08-2019 em SB Ändring
21 KKR073 0216 S 1)  A+ CFD för ingenjörer, Projekt 3,5
70 MEN031 0197 S 1)  C+ Förbränningsteknik, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm H Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
70 MEN115 0198 S 1)  B Energisystemmodellering, Tentamen 7,5 03/06-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 fm M Ändring
45 VTM081 0199 S D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 em M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: FFR160, ENM095, TME210 och TEK465 väljs år 2 (ENM045, ENM095, ENM125, FFR160, KKR073, KVM071, MEN031, MEN115, MTF171, SEE015, SEE030, TEK465, TME085, TME210): 5 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.