Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK231 0117 E 1)  D+ Lean management, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK275 0108 * 1)  Projekt i supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK465 0113 E 1)  A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK495 0114 E A Design och innovation, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK275 0108 *E 1)  Projekt i supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK315 0108 E D+ Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK320 0108 E 2)  C Digital ekonomi och politik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 TEK211 0113  C Hantering av varumärkesidentiteter, Laboration 3,0
45 TEK211 0213 S C Hantering av varumärkesidentiteter, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK216 0112  B Idéutvärdering, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK216 0212 S B Idéutvärdering, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
45 TEK510 0114 E A Organisering för innovation, Tentamen 7,5
45 TEK620 0118 S D Ledning och styrning av fysisk distribution, Tentamen 7,5 20/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 ITR363 0118 E 3)  D Sustainable supply chains, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
30 SJO837 0116  Risk- och säkerhetsstyrning, Tentamen 5,0 04/06-2019 em L 13/10-2018 fm L 29/08-2019 fm L
30 SJO837 0216 S Risk- och säkerhetsstyrning, Projekt 2,5
30 SJO841 0117  D+ Fartygskontrakt och finansiering, del A, Inlämningsuppgift 5,5
30 SJO841 0217 S D+ Fartygskontrakt och finansiering, del B, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK306 0113 E A Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader, Laboration 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB_DATA Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Obligatoriskt valbara kurser (TEK231, TEK275, TEK465)
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.